دعا و ذکر خدا ( یاد خدا ), نفرین

ذکر خدا در ابتدا, میان و یا انتهای هر کاری عملی شایسته است دعا در واقع نوعی انرژی مثبت برای عزم به انجام کاری می باشد و نفرین نوعی انرژی منفی برای عزم به انجام کاری می باشد

برای انجام دعا  یا نفرین می بایست مراحلی را طی کرد که در ذیل بدانها اشاره می شود

1- ستایش و تسبیح خدا

2- برشمردن نعمتهائی که خداوند بما عطا کرده است

3- برشمردن گناهان و بد اخلاقیهای خود

4- حمد و ستایش رسولان خدا

5- برشمردن خواسته و نیاز خود

نکته: بعد از دعا می بایست در جهت برآورده شدن دعا عمل کرد ولی در نفرین می توان به آن کینه ورزی اطلاق کرد به همین جهت نفرین عملی اخلاقی محسوب نمی شود

/ 0 نظر / 8 بازدید