حماقت, هالو, احمق

عبارتست از انجام دادن و حتی انجام ندادن عملی که از نظر خیلی افراد می بایست انجام نمی گرفت و یا انجام می گرفت و دلائل انجام دادن یا انجام ندادن آن کاملا معلوم و محسوس است

و کسی که دارای چنین صفتی است احمق یا هالو  گفته می شود

/ 0 نظر / 8 بازدید