هوس, حب,عشق,شیدائی

هوس دوست داشتنی است که یک لحظه است و لحظه دیگر نیست

حب یا دوست داشتن , دوست داشتنی است که یک لحطه نیست و همیشگی است ولی انسان برای رسیدن به آن تلاش نمی کند بلکه در موقعیتهای پیش آمده آنرا ابراز میدارد و در دوراهی ها می تواند از آن صرف نظر کند

عشق دوست داشتنی است که یک لحظه نیست و همیشگی است ولی انسان برای رسیدن به آن در دوراهی ها طرف آنرا می گیرد و حتی برای رسیدن به آن تلاش می کند

شیدائی دوست داشتنی است که یک لحطه نیست و همیشگی است و انسان برای رسیدن به آن تلاش می کند و حتی مسیر زندگی خود را نیز تغییر می دهد

/ 0 نظر / 10 بازدید