وظایف مجالس مقننه و قضائیه , نخست وزیر و نخست دبیر

کار مجلس مقننه وضع قوانین و تعیین خط قرمزهای هر حکومت متناسب با پیشرفتهای علمی و کاربردی زمان است (با حفظ حق آزادی بیان )

کار مجلس قضائیه وضع مجازاتها و قوانین تنبیهی متناسب با پیشرفتهای علمی و کاربردی زمان است ( البته برای اقدامات عملی چراکه حق آزادی بیان محفوظ است )

جهت ورود به چرخه حکومتی می بایست از طریق ستاد انتخاباتی که هر 5 سال یکبار تشکیل می شود و هر 5 سال انتخابات جهت مجالس مقننه و قضائیه بر پا می شود وارد شد .

معمولا انتخابات تحت عنوان احزاب یا عقاید گوناگون و یا اینکه بصورت افراد انفرادی کاندید شده اند , بر گذارمی شود. منتها افرادی برای مجلس قضائیه می توانند نامزد شوند که حتما تحصیلات علوم قضائی داشته باشند ولی داشتن سایر شرایط برای مجالس قضائیه و مقننه لازم است

1- داشتن تابعیت کشور ,پس افرادی که تابعیت جهانی دارند نمی توانند کاندید شوند

2- داشتن سن حداقل 30 سال

3- از عمر 30 ساله خود حداقل 2/3 آن را پیوسته در کشور زندگی کرده باشد

 شرایط رای دهندگان : 1- ساکن بودن در کشور در زمان انتخابات چه با تابعیت جهانی و چه با تابعیت کشوری

2- حداقل سن 20 سال

پس از انتخاب افرادی برای مجالس مقننه و قضائیه یکی بعنوان رئیس این مجالس انتخاب می شود سپس افراد مجلس شخصی را که ممکن است حتی از بین خود افراد نباشد و یا اینکه بین خود افراد باشد را بعنوان وزیر یا دبیر انتخاب می کنند که اگر این شخص از افراد مجلس باشد میتواند در مصوبات مجلس نقش داشته باشد و در غیر اینصورت هیچ نقشی در مصوبات مجلس نخواهد داشت و اوست که وزراء یا دبیران هر دیوان و وزارتخانه را تعیین می کنند و نقش این دبیر یا وزیر هماهنگ کننده بین وزراء و دبیران است و ریاست آنها را بر عهده دارد

 

/ 0 نظر / 12 بازدید