شرافت, بزرگ منشی

عبارتست از برتری از اطرافیان از نظر اخلاقی ولی این حالت زمانی اخلاقی است که از طرف اطرافیان به شخص نسبت داده شود و اگر خود انسان به خود این نسبت را دهد دچار تعصب شده است شرافت یا بزرگ منشی صفتی است که از نظر دیگران شخص دارای این صفت است

/ 0 نظر / 8 بازدید