کمیسیون آموزشی

کمیسیون آموزشی کاملا دولتی است و شامل دو بخش است

الف) بخش عمومی که دانش آموختگی در آن اجباری و رایگان است

ب) بخش تخصصی که هر وزارتخانه ای,دانشکده ای دارد که معمولا تحصیل در آن اختیاری و معمولا همراه با شهریه است (البته بجز دانشکده های دولتی )

/ 0 نظر / 11 بازدید