خزانه داریکل ,سازمان استاندارد ,سازمان ثبت ,پلیس

خزانه داریکل وابسته به مجلس مقننه است و کلیه درآمد های دولت می بایست به این خزانه واریز شود

سازمان استاندارد نیز وابسته به مجلس مقننه است و کلیه اجناس داخلی و یا خارجی می بایست تاییدیه استاندارد داشته باشند

سازمان ثبت وابسته به مجلس قضائیه است و وظیفه آن صدور گواهی برای مالکیت اجناس با ارزش است

پلیس وابسته به مجلس قضائیه است

/ 1 نظر / 9 بازدید
محمد

اگر تمام شب برای از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره ها را از دست خواهی داد . آگهی رایگان http://www.9rang.com