وزارت نظامی

این وزارتخانه از دو بخش

الف) خصوصی- دولتی

ب) کاملا دولتی     تشکیل شده است

الف) بخش خصوصی- دولتی: کلیه امور بخش که بیشتر به امور مهندسی مربوط خواهد شد در دست بخشهای دولتی و خصوصی است  و در واقع بخش مهندسی لجستیک و امور پشتیبانی نظامی بحساب می آید

ب) بخش دولتی: کلیه امور نظامیگری و آرایش نظامی و صف آرائی آن است

کلیه دانشکده های نظامی متعلق به وزارت نظامی است و دانشجویان جهت درس خواندن در این دانشکده ها شهریه پرداخت نمی کنند . فضا و مکان این دانشکده ها کاملا از سایر دانشکده ها مجزا است در این دانشکده ها به افراد تمرینهای نظامی آموزش داده می شود همجنین است نحوه مقابله با دشمن و آشنائی با ادوات نظامی

البته این دانشکده ها نیز به دو دسته تقسیم می شوند

الف) دانشکده های انتظامی (پلیس)

ب) دانشکده های نظامی

/ 0 نظر / 9 بازدید