تکاثر, زیاده خواهی

انسان در هر سطح اجتماعی که باشد نیاز به یکسری اسباب و لوازم زندگی دارد زیاده خواهی عبارتست از داشتن اسباب و لوازم زیاده تر از حد و سطح انسان

نکته: هر چه سطح اجتماعی انسان بالاتر می رود نیاز انسان به اسباب و لوازم زندگی بیشتر می شود که این حالت دیگر زیاده خواهی نامیده نمی شود

/ 0 نظر / 9 بازدید