شوخی, پند

شوخی عبارتست از بیان یا حرکاتی که سبب خنده طرف دیگر شود

شوخی یا یدی است که شامل در آوردن ادا یا اطوار از خود یا انجام کاری یا فعلی بروی نفر دیگر جهت ایجاد خنده است و اگر هیچ هدفی از انجام آن نداشته باشیم عملی است سخیف و سبک

و یا لفظی است که شامل هزل یا جک یا هجو,لطیفه و یا نکته یا طنز است

هزل,جک,هجو

حرکتی است که فقط برای خنداندن بکار می رود و هیچ گونه نکته در آن نیست و عملی است سخیف و سبک

لطیفه سخنی است که فقط برای خنداندن بکار می رود ولی یک ظرافت از نظر سخن و کلام در آن بکار رفته است

نکته یا طنز سخنی است که فقط برای خنداندن بکار می رود ولی یک ظرافت از نظر معنی در آن بکار می رود و گاهی پند و اندرز ها را در قالب نکته یا طنز بیان می کنند

/ 0 نظر / 9 بازدید