وزارت هنر

کلیه امور هنری در دست بخش خصوصی است به همین دلیل امور هنری شامل سینما ها, تئاترها, رادیو و تلویزیون و... به دو قسم می شوند:امور مالی که در دست سرمایه گذار است و امور هنری که مسئولیت آن بر عهده هنرمند است

نقش وزارت هنر تاسیس مراکزی است که سهاداران بواسطه سود اقتصادی کم مثل مراکزی با جمعیت کم یا دورافتاده که تمایلی به سرمایه گذاری ندارند و یا مراکزی که سهامداران قدرت مالی آنرا ندارند که مراکزی به بزرگی و پیشرفتگی لازم را تاسیس نمایند در عین حال دستمزد این مراکز مشابه بخش خصوصی است و اگر لازم باشد دولت می بایست سوبسید لازم را پرداخت نماید

از طرفی کلیه دانشکده های هنری متعلق به وزارت هنر می باشند و دانشجویان جهت درس خواندن در این دانشکده ها می بایست هزینه پرداخت نمایند  در این دانشکده ها مراکز تحقیقاتی وجود دارد که در خصوص طرحهای نو ارائه شده از طرف بخش خصوصی تحقیق می کنند و یا اینکه گواهی ثبت اختراع از طرف وزارت هنر برای آنها صادر می شود و کلیه هزینه های اینکار به خزانه داریکل واریز می شود

بنابر این شرح وظائف این وزارتخانه را می توان بصورت ذیل نوشت

1- نظارت بر عملکرد کلیه بخشهای دولتی و خصوصی از نظر کیفیت خدمات ارائه شده و راهنمائی سرمایه ها بسوی مناطقی که مستعد سرمایه گذاری هستند

2-ارسال و هماهنگی با بخشهای آموزشی از جهت نوع مطالب و نحوی ارائه مطالب چه در حین آموزش اولیه و چه در حین آموزش ضمن خدمت

3- هماهنگی با بخشهای قضائی جهت تشخیص خطاها و مجازات آنها

4- ارائه گواهی نامه های ثبت اختراع هنری به کارهای نو مراکز علمی

/ 0 نظر / 11 بازدید