سلام کردن و دست دادن

برای این پدیده دو شکل را می توان در نظر گرفت

الف) دو نفر غریبه اند

نفری که به نفر دیگر مراجعه می کند اول سلام میدهد در غیر اینصورت سلام دادن نوعی اختلال حواس و دیوانگی تلقی می شود

ب) دو نفر غریبه نیستند

هر کدام که زودتر سلام دهد با ادبتر و بهتر است

 

در هر صورت به شخصی که سلام شد دادن سلام واجب است و ندادن جواب سلام نوعی بی ادبی به سلام دهنده است و جواب سلام می بایست در حد سلام باشد و حتی بهتر است بالاتر از آن باشد به نوعی که در سلام دهنده احساس رضایت حاصل شود

شروع سخن گفتن می بایست حتما بعد از سلام دادن و جواب سلام گرفتن انجام گیرد و مثلا سلام دادن و بدون منتظر شدن به گرفتن سلام ادامه سخن دادن بی ادبی به کسی است که می بایست جواب سلام دهد

 

سلام دادن فقط به زبان نیست بلکه می تواند بعمل هم باشد مثلا بلند شدن دانش آموزان به هنگام ورود معلم بنوعی سلام کردن است یا کف زدن جمع در مقابل ورود شخصی بنوعی سلام کردن است

دست دادن همیشه می بایست از طرفی باشد که از نظر سنی یا مرتبه اجتماعی و ... از طرف فقابل بزرگتر است صورت گیرد و شخص کوچکتر هرگز نباید در دست دادن از فرد بزرگتر از خود پیشی بگیرد

/ 0 نظر / 10 بازدید