وزارت گردشگری

کلیه امور گردشگری در دست بخش خصوصی است به همین جهت امور آزانسها,هتلها و پارکهای تفریحی به دو قسم می شوند بخش مالی که در دست سرمایه گذار است و بخش تخصصی که مسئولیت آن بر عهده آزانسدار است

نقش وزارت گردشگری تاسیس مراکزی است که یا سود اقتصادی کمی برای سهامداران دارند مثل مراکزی با خمعیت کم و دور افتاده و یا اینکه سهامداران قدرت مالی آنرا ندارند که مراکزی با بزرگی و پیشرفتگی لازم را تاسیس نمایند در عین حال حقوق و دستمزد این مراکز با مراکز متشابه در بخش خصوصی برابر است و اگر لازم باشد دولت با پرداخت یارانه آنرا جبران می کند

از طرف دیگر کلیه دانشکده های گردشگری متعلق به وزارت گردشگری هستند و دانشجویان جهت تحصیل در این دانشکده ها شهریه پرداخت می کنند. در این دانشکده ها مراکز تحقیقاتی وجود دارد که اگر پروزه نوئی از طرف بخش خصوصی ارائه گردد در مورد آن تحقیق می کنند و یا اینکه گواهی نامه های ثبت اختراع لازم به ایده هائی که در مراکز تحقیقاتی خود بخش خصوصی انجام گرفته است را صادر نماید و درآمد های حاصل از این کارها به خزانه داریکل واریز می شود

بنابر این شرح وظائف این وزارتخانه را می توان بصورت ذیل نوشت

1- نظارت بر عملکرد کلیه بخشهای دولتی و خصوصی از نظر کیفیت خدمات و راهنمائی سرمایه ها بسوی مناطقی که مستعد به سرمایه گذاری هستند

2- ارسال و هماهنگی با بخشهای آموزشی از جهت نوع مطالب و نحوه ارائه مطالب چه در جهت آموزشهای اولیه چه در آموزشهای حین خدمت

3- هماهنگی با بخشهای قضائی خهت تشخیص خطاها و مجازاتهای آنها

4- ارائه گواهی نامه ثبت اختراع گردشگری به کارهای نو

/ 0 نظر / 6 بازدید