ترس از مرگ

ترس از مرگ زمانی معنا پیدا می کند که

1- به زندگی بعد از مرگ اعتقادی نداشته باشیم

2- به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داریم ولی آمادگی لازم برای آن را نداریم

با توجه به اینکه در این دنیا چیزی از بین نمی رود و فقط از شکلی به شکلی تبدیل می شود پس اعتقاد اول باطل و غیر اخلاقی است

در حالت دوم نیز عدم رعایت قوانین و اصول اخلاقی در زندگی باعث این ترس خواهد شد و این تغییر صورت خواهد گرفت چه شما آمادگی آنرا داشته باشید و چه نداشته باشید

/ 0 نظر / 10 بازدید