غیبت

غیبت عبارتست از آگاهی دادن دیگران از رفتار و کنشی از دیگران در مورد عملی که کاملا خصوصی و شخصی است یعنی اعمالی که هیچگونه جنبه اجتماعی ندارند و کاملا فردی و خصوصی هستند و اگر هم جنبه اجتماعی داشته باشند بازگو کردن آن برای فردی که هیچ تماسی با آن فرد ندارد بعبارت دیگر آگاهی دادن به سایر افراد از عملی که هیچ ربطی به آنها ندارد

/ 0 نظر / 6 بازدید