بداخلاقی و خوش اخلاقی

بداخلاقی بغیر از غیر اخلاقی است در واقع بداخلاقی جزئی از غیر اخلاقی است

بداخلاقی همان تندخوئی در رفتار با مردم است که حالت افراط بخود گرفته است و باعث آزار مردم می شود

نکته: فرق بداخلاق و مردم آزار در این است که مردم آزار فعل را شروع می کند ولی بداخلاق شروع کننده فعل نیست

نکته: در بداخلاقی امکان وقوع عصبانیت و پی آمدهای آن هست

نکته: صفت مقابل بد اخلاقی , خوش اخلاقی است یعنی همان نرم خوئی و مهربانی در رفتار با مردم

/ 0 نظر / 10 بازدید