زهد, وارستگی

عبارتست از گذشتن از نعمتهای مادی بدن است و تا حدالامکان کم کردن نیازهای مادی است منتها با رعایت این شروط

1- سبب آسیب رساندن به بدن نشود بلکه تمرینی باشد برای اینکه بدن بتواند با حداقل امکانات راضی باشد و زندگی کند

مرتاضها کسانی هستند که با انجام یکسری تمرینات نیازهای بدن را در برخی ابعاد کم می کنند

2- اگر انسان مسئولیتی بر عهده دارد مثلا خانواده  این تمرینها نمی بایست بصورتی باشد که سبب انجام ندادن تعهدات خود نسبت به سایر افراد گردد و حق آنها ضایع شود

نکته: انسان در تامین نیازهای خود همواره اول نیازهای مادی و جسمی خود را تامین می کند بعدا نیازهای معنوی و روحی خود را  

در تامین نیازهای مادی و یا معنوی نیز همیشه اول نیازهای اولیه باید تامین شود سپس نیازهای بالاتر

- سعادت انسان در تامین و پاسخ دهی به تمام نیازهای مادی و معنوی است

- حد استغناء و پاسخ دهی به هر نیاز در انسان بی نهایت است

- از کل نکات بالا می توان به این جمع بندی رسید که برای رسیدن به سعادت آدمی می بایست در عین محدود کردن کل نیازهای خود می بایست سعی کند هر چه سریعتر نیازهای سطح بالا را برآورده سازد که از آن به زهد یا وارستگی اطلاق می شود

/ 0 نظر / 8 بازدید