افراط و تفریط,اغراق و غلو

انسان می بایست در هر کاری حد وسط و اعتدال را نگهدارد چه این کار کار خوبی مثل ایثار باشد و چه کار غیر اخلاقی مثل عجب باشد

چه اینکه هر کاری در حد افراط و تفریط انسان را به تباهی خواهد کشید

اغراق در واقع افراط و تفریط در توصیف و وصف یک شی و غلو افراط در توصیف و وصف یک شی است

/ 0 نظر / 6 بازدید