رقابت و غبطه

عبارتست از یک مسابقه که سعی می کنیم از نفر دوم همیشه جلوتر باشیم , رقابت در امور مادی و دنیوی و همچنین امور اخلاقی و معنوی منفور است ولی اگر این رقابت سبب انگیزه برای حرکت ما بشود بشرط اینکهاعتدال در امور ( عدم غافل شدن از سایر امور مادی و معنوی ) رعایت شود بجاست

غبطه عبارتست از نوعی خوشحالی از اینکه شخصی به مقامات مادی و معنوی بالاتر از خود رسیده است و احساس تاسف از اینکه چرا با سعی و تلاش خود نتوانسته ایم به آن مقامات برسیم

/ 0 نظر / 12 بازدید