عجله و تعجیل

عجله از آن جهت که سبب کم شدن تمرکز انسان بروی موضوعات می شود و موجب افزایش اشتباه در زندگی می شود عملی اخلاقی نیست و برای این منظور می بایست برنامه ریزی و تقسیم بندی زمانی ما بطوری باشد که امکان عجله و تعجیل را به حداقل برساند

/ 0 نظر / 7 بازدید