توبه, معذرت خواهی

توبه عبارتست از

1- پشیمانی قلبی از آنچه که تا بحال انجام داده ایم

2- اقدام به جبران آنچه که از دست رفته است

3- عزم جزم به اینکه دیگر آن عمل تکرار نشود

در اقدام به جبران آنچه از دست رفته است باید گفت آنچه از دست رفته یا

1- حق الله         2- حق النفس        3- حق الناس      4- حق الغیر الناس

در مورد حق الله و حق النفس و حق الغیر الناس می بایست در حد توان و نه بیشتر و در حدی که به سایر تعهدات ما لطمه ای وارد نکند جبران مافات نمائیم

حق الناس شامل خسارات

1- مالی            2- آبروئی          3- کدورت          می شود

اگر افرادی را که حقی از آنان ضایع شده نمی شناسیم و یا اینکه اصلا نمی دانیم که این افراد وجود دارند یا نه بهتر است از طرف این افراد صدقه یا رد مظالم دهیم پس اصولا بهتر است دادن صدقه و رد مظالم را همیشه انجام دهیم

اگر فرد آسیب دیده نمی دانست که شما مسئول مافات مالی, آبروئی یا کدورت ایشان هستید نیازی به معرفی خود ندارید منتها می بایست تمامی خسارات مالی, آبروئی یا کدورت دلی آن را رفع نماید و اگر به هر دلیلی جبران مافات وجود ندارد می بایست با معرفی خود رضایت فرد را جلب نمائید که اصطلاحا بدان طلب حلالیت گفته می شود

اگر فرد آسیب دیده می داند که شما مسئول خسارات مالی, آبروئی یا کدورت ایشان هستید نیز نیازی به معرفی خود به او ندارید ولی اگر به هر دلیلی جبران مافات وجود ندارد می بایست با معرفی خود طلب حلالیت نمائید

نکته: عودت خسارات وارده بر فرد شامل اصل خسارت و سود و یا بهره ائی که از آن ناشی می شود نیز می باشد

نکته: در صورتی که امکان عودت خسارت وارده بر فرد ممکن نمی باشد می بایست با معرفی خود بعنوان عامل خسارت طلب حلالیت نمائید هر چند که فرد خسارت دیده راضی نشود یا اینکه تقاضای نامعقولی داشته باشد به هر حال می بایست این را در نظر داشت که خود او نیز می بایست طلب حلالیت نماید پس با سهل گیری بر افراد دیگر امکان سهولت برای خود را فراهم نماید

در یک کلام چنان زندگی کن که در امید و آرزو گویا صد سال زندگی خواهی کرد و در معامله با مردم گویا فردا خواهی مرد

نکته: هر چند که در کنه مطلب حق ا.. چیزی جز حق النفس , حق الناس و حق الغیرالناس نیست

/ 0 نظر / 6 بازدید