وزارت مالیه

وزارت مالیه از دو بخش کاملا متفاوت تشکیل شده است

1- بخش خصوصی شامل بانکها و موسسات اعتباری و بیمه ها و...

2- بخش کاملا دولتی اخذ مالیات

بخش خصوصی: کلیه امور مالی در دست بخش خصوصی است به همین دلیل امور مالی شامل بانکها, موسسات اعتباری و بیمه ها به دو قسم می شوند امور مالی که در دست سرمایه گذار است و امور تخصصی که مسئولیت آن بر عهده بانکدار است

نقش بانکها فقط بفقط معرفی سرمایه گذار به صاحبان علم است و در این بین میزانی بعنوان حق دلالی می گیرد و همچنین بانکها می توانند سرمایه داران کوچک را جمع کنند و آنها را در قالب یک تعاونی به یک صاحب علم معرفی نمایند و در این میان مبلغی جهت حق دلالی دریافت نمایند

نکته : بانکها نباید وام پرداخت نمایند وام خرید و هر گونه وام دیگری را می بایست تولید کننده در بازار رقابت و در قالب قسط,تخفیف و غیره به خریدار پرداخت نماید

بخش دولتی:شامل اداراتی است که نسبت به جمع آوری مالیاتها از بخشهای خصوصی و دولتی اقدام می کنند و تماما متعلق به دولت هستند

حق مالیات نه بر اساس درآمد بلکه بصورت ثابت از یک موسسه دریافت میشود این مقدار مالیات اعم از اینکه سود یا زیان موسسه چقدر است بصورت ثابت پرداخت خواهد شد یکی دیگر از وظائف وزارت مالیه تاسیس بانکها و موسسات بیمه ای است که سود اقتصادی کمی برای سهامداران دارند مثل مراکزی با جمعیت کم یا دور افتاده و یا تاسیس مراکزی است که سهامداران قدرت مالی آنرا ندارند که مراکزی به بزرگی و پیشرفتگی لازم را تاسیس نمایند در عین حال دستمزد این مراکز مشابه بخشهای خصوصی است و اگر لازم باشد دولت می بایست سوبسید لازم را پرداخت نماید

از طرفی دیگر کلیه دانشکده های مالی متعلق به وزارت مالیه است و دانشجویان جهت درس خواندن در این دانشکده ها می بایست شهریه پرداخت نمایند در این دانشکده ها مراکزی تحقیقاتی وجود دارد که در خصوص طرحهای نو ارائه شده از طرف بخش خصوصی تحقیق می کنند و یا اینکه گواهی ثبت اختراع از طرف وزارت مالیه برای آنها صادر می شود. کلیه درآمدهای اینکار به خزانه داریکل واریز خواهد شد

بنابر این شرح وظائف این وزارتخانه را می توان بصورت ذیل نوشت

1-نظارت بر عملکرد کلیه بخشهای دولتی و خصوصی از نظر کیفیت خدمات ارائه شده و راهنمائی سرمایه گذاران بسوی مناطق مستعد سرمایه گذاری

2- ارسال و هماهنگی با بخشهای آموزشی از جهت نوع مطالب و نحوی ارائه مطالب چه در حین آموزش اولیه و چه در آموزشهای بعد از فارغ التحصیلی

3- هماهنگی با بخشهای قضائی جهت تشخیص خطاهاو مجازاتهای آنها

4- ارائه گواهی نامه های ثبت اختراع مالی به کارهائی که بشکل مبتکرانه ارائه می شوند

/ 0 نظر / 8 بازدید