خود خواهی

خودخواه کسی است که خواسته هایش بنحوی است که افرادی که تحت فشارهای خواسته های او قرار می گیرند دچار مشکل می شوند و عملی غیر اخلاقی است و اصولا خواسته های فرد خودخواه غیر منطقی است و شخصی که تحت فشار خواسته های فرد خودخواه قرار گرفته است اگر ناراضی باشد تحت استثمار فرد خودخواه قرار گرفته است و شخصی که تحت فشارهای خواسته های فرد خودخواه قرار گرفته است اگر راضی باشد بنوعی ایثار می کند

در ایثار :

شروع عمل از طرف فرد ایثار کننده است و فرد ایثار کننده راضی است در خودخواهی شروع عمل از طرف فرد خودخواه است ولی فرد ایثار کننده راضی است

نکته: لازم به ذکر است که فرد خودخواه بیشتر از نیاز خود طلب می کند بنابر این نباید یک فرد مثلا معلول را که بیشتر از فرد عادی نیاز به توجه دارد را خودخواه در نظر گرفت

نکته: خودخواهی غیر اخلاقی است و ایثار کننده در برابر فرد خودخواه نیز عملی غیر اخلاقی است

/ 0 نظر / 11 بازدید