اخلاقیات

1- سلام کردن و دست دادن

2- صبر و شکیبائی

3- دزدی. قصب, فریبکاری, امانت, قرض, پیدا کردن

4-نمامی,سخن چینی

5-غیبت

6- خشم,غضب, عصبانیت

7- کینه ورزی, تلافی, انتقام, گروگیری, بخشایش, بد گو ئی,پشت سر کسی بد گفتن

8- توکل

9- دیدن, لمس کردن, شنیدن, بوئیدن, چشیدن

10- عفت

11- تکاثر, زیاده خواهی

12- دروغ گفتن , گزافه گوئی,وانمود کردن از خود برای دیگران

13- جاسوسی, تجسس

14- ترس, شجاع, متهور, ورع, محتاط, پرهیز کار

15- آدم مثبت یا خوش بین, آدم منفی یا بد بین

16- اظهار نظر

17- تفکر

18- ریا

19- عجب

20- کبر

21-حسادت

22- رقابت و غبطه

23-حب دنیا

24- عصبیت یا جانبداری

25-نفاق یا دوروئی و خرابکاری

26- آرزو, نا امیدی

27- توبه, معذرت خواهی

28- دعا, ذکر خدا,نفرین

29- اخلاص

30- ترس از مرگ

31- تشکر و سپاسگذاری

32- شک, دو دلی, تردید, شبهه, بد بینی

33- دعوا, مجادله

34- ایمان, اعتقاد, یقین

35- تنبلی, کاهلی

36- فرصت, تدبیر, عاقبت اندیشی, دور اندیشی, سهل انگار

37- خنده,تبسم, قهقهه

38- شوخی, پند

39- تمیزی,نظافت

40- مد,تنوع طلبی, جلف بازی

41- صدقه, خیرات, نذورات

42- مطالعه, مشورت

43- تمسخر, تحقیر, نیش, کنایه, زخم زبان, طعنه

44- کم فروشی

45- وفا, خلف وعده,خیانت

46- شاگردی, دانش آموزی

47- حریت, آزادگی, دست و دل بازی

48- ایثار,از خود گذشتگی, فداکاری و بخشش

49- زرنگ, رند

50- هوس, حب, عشق, شیدائی

51- قربانی کردن, دور کردن چشم زخم

52- تگهداری حیوانات

53- غش در معامله

54- کف بینی, آینده نگری, فال بینی

55- سرگرمی, تفریح

56- اطعام, ولیمه دادن

57- خود خواهی

58- ازدواج

59- مودت و همدلی و صمیمیت و یکدلی

60- مهربانی, خیر خواهی, لوس, ننر, بی اعتماد, متین

61- رشوه, ارتشاء

62-بد اخلاقی و خوش اخلاقی

63- هبه و هدیه دادن

64- قسم

65-قناعت

66- حماقت, هالو,احمق

67- نخوت, غرور, عرق, تعصب, کبر ( خود باوری )

68- غیرت

69- زهد, وارستگی

70- فروتنی, تواضع

71- اعتدال و میانه روی در کارها

72- تعویض جنس فروخته شده

73- افراط و تفریط,اغراق و غلو

74- عجله و تعجیل

75- خود فروشی, تن فروشی

76- عاق والدین, احترام به والدین

77- جدیت,پشتکار, مصمم, با اراده

78- شرافت و بزرگ منشی

79- معرفت

80- اسراف, تبذیر ( کفران نعمت ),بی سلیقه

81- نظر,رای, باور, عقیده, ایمان

82- جوانمرد, مرد, نا مرد, راد

83- احترام

84- کنجکاوی, فضولی

85- پس انداز

86- تهمت, افترا

87- عدالت

88- مکر, نیرنگ, فتنه, پاپوش, توطئه

89- خساست, گدا صفتی, بلند نظر

90- صله ابناء

91- وقف

92- سعه صدر

93- واقع بین, منطقی

94- بد جنس

95- دوست،یار

96- ربا

97- قمار

98- رفیق باز

99- گربه صفت, بی چشم رو

100- خجالت کشیدن, حجب, بر حرفی, کم حرفی, ادب

101- منت

102- انسان کامل, انسان مطلوب, انسان متعالی,صداقت,درستی و پاکی

103- آبرو، خوار ، ذلیل و بی آبرو

104- رزق حلال

105- رعایت قوانین حکومتی

106- چرب زبان, چاپ

ای اقتصادی

110- دستگیری نیازمندان

111- شرم و حیاوگستاخ

112- پاکدامنی

113- با گذشت,بخشاینده, رحیم

114- بزرگوار,کریم

115- بخشنده

116- احسان

117- توجیه و فریبکاری

118- زنا,روسپیگری,تجاوز جنسی,شهوترانی

119- قهر, آشتی

120- همت عالی, طبع بلند، چشم تنگ یا نظر تنگ

121- خود نمائی, لاف, خود ستائی

122- خرده گیری, عیب جوئی, نقد کردن, طعنه زنی, سرزنش کردن,ملامت کردن,انتقاد

123- فهیم

124- مردم آزاری, موذیانه,شکنجه

125- با عزت

126- عفت کلام, پا برهنه دویدن

127- تعالی, کامروا, خوش بخت, سعادتمندی, بدبختی, احساس خوشبختی, احساس بدبختی یا نا کامی و یا سرخوردگی, نعمت

128- قسی القلب, سنگدل, بی رحم,نازک دل

129- گدائی, تکدیگری

130- عرفان, تارک دنیائی, مرتاضی

131- منضبط, شلخته

132- انسان پست یا دنی

133- تعهد کاری , وجدان کاری و یا سمبل کاری

134- تفاخر,فخر فروشی,به رخ کشیدن ( منت گذاشتن ),پز

135 -قتل, کشتن

136- هر پدیده ای که عقل را زائل می کند , مواد مخدر, روانگردان

137- ستم, ظلم, ستمگر و ظالم

138- انتقاد,نقد,طعنه

139- طمع, عزم و اراده

140- خوردن و آشامیدن,پرخوری, پرنوشی

141- نارو زدن یا کسی را دور زدن

142- رطب خورده کی منع رطب کند

143- انصاف

144- وام,قرض,استقراض

145- هرزگی,شهوترانی

146- هیزی,چشم چرانی,چشم ناپاکی

147- فحاشی

148-بلند پروازی

149-جاه طلبی

150- لواط یا هم جنس گرائی

151-میل به خالق

152-از یاد نبردن اصل و گذشته خود

153-سربار بودن, طفیلی بودن , انگل بودن

154-تقیه

155-بلاتکلیفی, بی برنامگی, ناامیدی

156-زور,زورگو,زورگوئی

157-بدخواهی

158-عیبجو,حرف درآر,نبش قبر کن

159- نجابت

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید