اظهار نظر

اگر در مجلسی بودید که اطرافیان چه از نظر سنی یا موقعیت اجتماعی و ... بالاتر بودند حق اظهار نظر ندارید مگر اینکه مستقیما و نه غیر مستقیم از شما نظر بخواهند در این حالت اگر نظر شما با جمع یکی بود آنرا ابراز می دارید و اگر یکی نبود فقط می گوئید که با نظر جمع موافق نیستید و اگر باز هم مستقیما و نه غیر مستقیم از شما علت و توضیح خواستند آنرا اعلام می دارید و اصلا به قبولاندن نظر خود اقدام نمی کنید

ولی اگر در جمعی بودید که اطرافیان هم سطح یا پائین تر از شما بودند می توانید اظهار نظر کنید در این جا هم در هر موردی اظهار نظر جایز نیست و بهتر است اظهار نظر بروی کارهای اساسی و مهم متمرکز باشد و نه برای هر کار کوچکی

/ 0 نظر / 6 بازدید