# حکومت

ساختار کلی حکومت ایده آل

خزانه داریکل      سازمان استاندارد                   سازمان ثبت اسناد           بلیس      ^                      ^                                             ^                            ^ |مچلس مقننه           | <  |ستاد انتخابات    |  >  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید