قناعت

قناعت عبارتست از اینکه در زمان عادی قانع باشی به کسب درآمد از طریق رعایت اخلاقیات و عدم کسب درآمد از طرق غیر اخلاقی و در زمان بحرانی نیز با کم کردن نیازهای غیر ضروری خود به کسب درآمد از طرق اخلاقی قانع باشی

/ 0 نظر / 7 بازدید