توکل

یعنی اینکه هر کاری را که شروع کردی نتیجه آنرا از خدا بدانی و برای رسیدن به نتیجه کار تمام تلاش و همت خود را عزم کنی ولی نتیجه آنرا فقط ناشی از اراده و خواست خدا بدانی چرا که علت و علل تمام تلاش و همت شما را فقط خداوند مقرر داشته اشت و شما با آگاهی از اینکه این علت و علل را دنبال کنید به نتیجه ای که خداوند مقرر داشته می رسید

ولی اگر بعد از اینکه تمامی تلاش و سعی ات را کردی ولی نتیجه آن نشد که می خواهی دیگر نگران موضوع نباشی و آنرا به خداوند بسپاری که انشاء ا... آنچه که شایسته توست نصیبت شود و اخلاقی است که به نتیجه کار راضی باشیم

تعبیر خدا یعنی کل جهان هستی و انسانها بجز خودت

/ 1 نظر / 8 بازدید

khoda harrrrrgez be bandehash ejbar nemikone./ /va alan dar eyne ekhtyar migam khodaya nemikhamaaaaaaaa....nemikham.